Zapojení do projektu Dějepis +

V letošním školním roce se výuka předmětu Historie v 8. a 9. třídě obohatí o spoluúčast na pilotáži připravované učebnice dějin 20. století, jež vzniká pod křídly badatelů z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR), nakladatelství Fraus a Národního pedagogického institutu při MŠMT.

Projekt popularizuje metody badatelské výuky a vede k procvičování kritického myšlení. V průběhu lekcí ve třídě zkoumáme vybrané dochované prameny- fotografie, dokumenty, audio a video záznamy, novinové články, ale také karikatury či obrazy. Nahlížíme na dějinné události z více úhlů pohledu, debatujeme nad dochovanými vzpomínkami účastníků, dobíráme se možných příčin událostí a sledujeme následky.

Součástí projektu je propojení ZŠ učitelů dějepisu v regionech, metodická podpora a vytváření vzájemně se učících komunit.  

ARCHA základní škola a mateřská škola

při Církvi československé husitské

Copyright © 2021 ARCHA ZŠ a MŠ při CČSH, Používáme WordPress