Zapojení do mezinárodního programu DofE

Novinkou ve školním roce 2021/22 je zapojení Archy do mezinárodního programu DofE – Ceny vévody z Edinbourghu. 
Program je určen pro děti od 14 let a jeho cílem je rozvíjet v dětech jejich potenciál, sebedůvěru a vytrvalost. 
Jak to tedy probíhá? S pomocí proškoleného mentora si děti stanovují osobní cíle, kterých chtějí dosáhnout, a to ve třech oblastech – pohyb, dovednost a dobrovolnictví. Následně se jejich plnění věnují po dobu třinácti, respektive dvaceti šesti týdnů. Průběh svého snažení zaznamenávají do mobilní aplikace. Po celou dobu je jim mentor pozorným průvodcem. 
Součástí programu je také několikadenní expedice do terénu, kterou si děti sami organizují. 
Završením programu po úspěšném absolvování je slavnostní ceremonie, při níž účastníci obdrží certifikát s mezinárodní platností.

ARCHA základní škola a mateřská škola

při Církvi československé husitské

Copyright © 2021 ARCHA ZŠ a MŠ při CČSH, Používáme WordPress