Školné v MŠ Archa

Školné MŠ Archa

Ředitelka školy stanovuje výši úplaty za vzdělávání v MŠ ARCHA od 1.8.2022

Od 1.8.2022 se zvyšuje úplata za vzdělávání pro stávající děti z naší MŠ ARCHA na 2200,-Kč měsíčně včetně letních prázdnin.

Pro nově přijaté děti do naší MŠ se stanovuje výše úplaty za vzdělávání od 1.8.2022 na 3000,-Kč měsíčně včetně letních prázdnin.

Povinnost platit úplatu za vzdělávání platí pro nově příchozí děti od 1.8. daného roku, pro odcházející do 31.7. daného roku.

ARCHA základní škola a mateřská škola

při Církvi československé husitské

Copyright © 2021 ARCHA ZŠ a MŠ při CČSH, Používáme WordPress