Školní družina

Kontakt

+420 725 441 834

Slouží rodičům pro kontakt s vychovatelem v případě nenadálé změny (např. pozdější vyzvednutí, dopravní komplikace).
Telefon je v provozu ve dnech školní výuky od 12 h do odchodu posledního dítěte ze školní družiny a klubu. Dopoledne pouze SMS.

ARCHA základní škola a mateřská škola

při Církvi československé husitské

Copyright © 2021 ARCHA ZŠ a MŠ při CČSH, Používáme WordPress