Sdružení rodičů

Vážení rodiče, rádi bychom Vás seznámili se základními informacemi o Sdružení rodičů ARCHA, z.s.

Náš spolek byl založen za účelem naplňování společného zájmu, kterým je podpora Archy a vzájemná spolupráce a podpora mezi rodiči a Archou a podpora vzdělávání v Arše.

Logo sdružení – plujeme společně na palubě Archy – vyjadřuje vzájemnou symbiózu, porozumění, podporu.

Toto charakterizuje i naše motto:

Spolek v minulých letech přispěl škole finančními prostředky na vybudování počítačové učebny, nákup myčky do školní jídelny, vybavení učebny druhého stupně, podpoření projektu EDISON, zajištění celoročního pitného režimu pro žáky. Získali jsme sponzory, kteří odvádí na účet školy část provize. Naši členové jsou velmi nápomocni při různých drobných i velkých pracích, ať už se jedná o pověšení poliček na zeď, výstavbu nové učebny, či výrobu skříněk do mateřské školy.

Pro dopravu dětí do Archy a také na různé školní akce provozujeme mikrobus, který nazýváme Archabus. Řidičem mikrobusu je pan Josef Pištěk. Aby nám mikrobus vydržel stále hezký, je v něm potřeba dodržovat stanovená pravidla. Jízdní řád a obsluhovaná místa Archabusu naleznete zde.

Další informace o našem spolku jsou předávány rodičům při zápisu dítěte do ZŠ a MŠ, případně můžeme zájemcům zaslat na jejich email.

ARCHA základní škola a mateřská škola

při Církvi československé husitské

Copyright © 2021 ARCHA ZŠ a MŠ při CČSH, Používáme WordPress