Jídelna pro MŠ - Karlov

Kontakt

Adresa: Na Karlově 372, 256 01 Benešov

Telefon: +420 317 723 543

E-mail: sjkarlov@seznam.cz

IČO: 61660094

Ředitelka: Ing. Bc. Klára Zámostná

Jídelníček

Přihláška

Provozní řád

GDPR

Placení obědů se provádí převodem z účtu – inkasování – zpětně. Nebo hotově předem v pokladně od 7.30 do 9 hod. Peníze se převádí na konto strávníka.

Strávník má nárok na oběd, jen pokud má na svém kontě obnos, který plně pokryje cenu oběda. Nezaplacené obědy nebudou v žádném případě vydávány. Stravné na další měsíc musí být zaplaceno v měsíci předcházejícím (v září na říjen apod.).

Každý strávník může zjistit stav svého konta buď osobně v kanceláři školní jídelny nebo telefonicky do kanceláře školní jídelny a to v pracovní dny od 7.30 do 15. hod.

Přihlašování nových strávníků je možné osobně v pracovní dny v době od 7:30 do 9:00 v pokladně školní jídelny.

Odhlašování oběda z důvodu nemoci či jiné nepřítomnosti ve škole je možné do 8 hodin ráno daného dne. A to osobně, telefonicky na tel: 317 723 543. Jinak je možné odebrat jídlo do jídlonosičů.

Dle vyhlášky 107/2005 §24/odst. 9 v den kdy dítě onemocní je možno jídlo odebrat do jídlonosiče a ostatní dny odhlásit.

ARCHA základní škola a mateřská škola

při Církvi československé husitské

Copyright © 2021 ARCHA ZŠ a MŠ při CČSH, Používáme WordPress