Školní projekty

Upleť čtverec - 2016

S nápadem, využít nadšení dětí z pletení a háčkování pro dobrou věc, přišla maminka Lucka Podroužková. Seznámila nás s charitativním projektem „Upleť čtverec“, který nás nadchl.

Tento projekt pomáhá sirotkům, opuštěným dětem  a dětem s AIDS v Africe. Lidé po celém světě pletou a nebo háčkují čtverce o jednotné velikosti 20 x 20 cm. Čtverce jsou dále zasílány zejména do Jižní Afriky. Na místě jsou z nich sešívány deky, které jsou rozdávány potřebným dětem. Celou akci zaštiťuje organizace Knit a Square.

Ve středu 3.3. 2016 jsme si s dětmi a rodiči (zejména maminkami) udělali příjemné odpoledne. Sešli jsme se v Nové Arše nad háčky, jehlicemi a klubíčky. Kdo uměl, hned se pustil do práce, kdo neuměl, učil se od ostatních háčkovaný řetízek, krátké i dlouhé sloupky. Nejen holčičky, ale i kluci se zejména do háčkování pustili s opravdovým nadšením. Dvě hodiny, strávené prací i příjemným povídáním, utekly velmi rychle, děti i dospělí odcházeli s odhodláním, pokračovat v práci doma. Hotové čtverce jsme věšeli na provázky v Nové Arše, téměř každý den nějaký čtverec přibyl, vznikla opravdu pestrá barevná mozaika, která dávala tušit, jak by asi mohla vypadat výsledná deka, do které se bude moci zachumlat africké dítko. Čtverce jsme shromažďovali až do června, poté jsme je předali organizaci, která je do Afriky odeslala.

Plakát „Upleť čtverec“

ARCHA základní škola a mateřská škola

při Církvi československé husitské

Copyright © 2021 ARCHA ZŠ a MŠ při CČSH, Používáme WordPress