Školní projekty

Špulka - 2017

Jak jistě víte, naše škola je jednou z těch, které mají svůj panel na naučné stezce k rozhledně Špulka. Na jedné straně panelu jsou informace o škole, které se nemění, druhou stranu je možno obměňovat. V letošním školním roce jsme se rozhodli, že původní velmi zdařilý, ale přeci jen již poněkud okoukaný panel „Se stromy“ nahradíme jiným. Jelikož celý rok byl ve znamení středověku, rozhodli jsme se panel věnovat představení různých středověkých řemesel. Práci na panelu se věnovali žáci 2. stupně zejména v předmětech historie, pracovní a tvořivé činnosti a výtvarná výchova. Vyhledávali informace o řemeslech, měli za úkol napsat název řemesla středověkým písmem, vymyslet erb, text doplnit alespoň jednou vlastní kresbou a k textu vymyslet kvíz. Nejtěžším úkolem bylo zestručnit informace tak, aby se nám všechna řemesla (pekař, švadlena, stavitel, zbrojíř, kat, kovář) na panel vešla. Aby panel odolal všem povětrnostním vlivům, nechali jsme jej natisknout na pevnou desku – sice se trochu ztratilo kouzlo ruční práce, ale alespoň máme jistotu, že „středověk“ na stezce vydrží bez úhony až do další výměny.

ARCHA základní škola a mateřská škola

při Církvi československé husitské

Copyright © 2021 ARCHA ZŠ a MŠ při CČSH, Používáme WordPress