Projekt EU Dětský klub a příměstské tábory v ARŠE skončil

Od července 2018 ve škole probíhal projekt Evropské unie, na podporu zařízení péče o děti na 1. stupni. Projekt přispěl ke slaďování rodinného a profesního života rodičů žáků 1. stupně. V rámci projektu škola získala prostředky na vybavení a personální zajištění školního dětského klubu a příměstských táborů po dobu tří let. Projekt byl ukončen 30.6.2021. Od září 2021 mohou všichni žáci naší školy docházet do školní družiny nebo klubu.ARCHA základní škola a mateřská škola

při Církvi československé husitské

Copyright © 2021 ARCHA ZŠ a MŠ při CČSH, Používáme WordPress