Školní projekty

Projekt EU peníze školám dospěl k závěru

Projekt byl na naší škole realizován v období od 1. 6. 2011 do 30. 11. 2013.

V rámci projektu absolvovalo pět pedagogů celkem 21 seminářů na téma jak více a lépe využívat moderní techniku při výuce žáků v jednotlivých předmětech.

Na vytváření inovovaných učebních materiálů (DUM) se podíleli 4 pedagogové a vytvořili celkem 9 sad výukových materiálů, které vyzkoušeli při výuce v průběhu trvání projektu a budou využívány i nadále. Vytvářením dalších výukových materiálů nad rámec projektu usilujeme o stálé oživování a zkvalitňování výuky.

Pro realizaci projektu byla na školu pořízena nová PC síť s osmi pracovními stanicemi, interaktivní dotyková obrazovka a 4 notebooky pro pedagogy.

Očekávaný přínos projektu pro zkvalitnění výuky a prohloubení odborných znalostí pedagogů se jednoznačně naplnil. Projekt byl pro naši školu velkou pomocí při modernizaci technického vybavení i při snaze o lepší finanční ohodnocení práce pedagogů.

ARCHA základní škola a mateřská škola

při Církvi československé husitské

Copyright © 2021 ARCHA ZŠ a MŠ při CČSH, Používáme WordPress