Školní projekty

Projekt EU peníze školám

Od června 2011 je naše škola zapojena do projektu EU peníze školám.

Jedná se o celostátní projekt na podporu modernizace výuky na základních školách. Škole je umožněno vybavení novou výpočetní technikou s moderními interaktivními prvky, vyslání pedagogů na školení, kde se nové technologie naučí používat při své práci a nové výukové materiály samostatně vytvářet.

Naše škola se do projektu zapojila v oblastech výuky informatiky, matematiky, přírodních věd a angličtiny. Použitím nejnovější techniky se výuka těchto předmětů pro děti stává živější, srozumitelnější a záživnější, vede je k ještě většímu aktivnímu zapojení a tím ke snažšímu zapamatování látky.

Celý projekt bude trvat následující dva roky, během nichž naši učitelé a učitelky vytvoří a ve výuce vyzkouší celkem několik set nových výukových materiálů. V současné době máme za sebou pořízení a zprovoznění nové techniky, základní školení na její používání a tvorbu materiálů a začínáme vše zapojovat do vyučovacího a výchovného procesu. Do konce tohoto kalendářního roku budeme odevzdávat první monitorovací zprávu.

Josef Švehla

ARCHA základní škola a mateřská škola

při Církvi československé husitské

Copyright © 2021 ARCHA ZŠ a MŠ při CČSH, Používáme WordPress