Školní projekty

Projekt EU Dětský klub a příměstské tábory

Od července 2018 ve škole probíhá projekt, na podporu zařízení péče o děti na 1. stupni. Projekt přispívá ke slaďování rodinného a profesního života rodičů žáků 1. stupně. V rámci projektu škola získala prostředky na vybavení a personální zajištění školního dětského klubu a příměstských táborů po dobu tří let.

ARCHA základní škola a mateřská škola

při Církvi československé husitské

Copyright © 2021 ARCHA ZŠ a MŠ při CČSH, Používáme WordPress