Školní projekty

Projekt EU Archa pro kvalitu

Od dubna 2016 ve škole probíhá projekt Archa pro kvalitu, který podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů školy prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Pomůže škole při společném vzdělávání žáků personálním posílením o dva školní asistenty a sociálního pedagoga na dobu 12 – 13 měsíců.

Projekt bude ukončen k 31.12. 2018

ARCHA základní škola a mateřská škola

při Církvi československé husitské

Copyright © 2021 ARCHA ZŠ a MŠ při CČSH, Používáme WordPress