Projekt EU Archa pro kvalitu I. II. a III.

Od dubna 2016 ve škole probíhal první projekt zjednodušeného financování škol Archa pro kvalitu I., který podpořil osobnostně profesní rozvoj pedagogů školy prostřednictvím dalšího vzdělávání. Pomohl škole při společném vzdělávání žáků personálním posílením o dva školní asistenty a sociálního pedagoga na dobu 12 – 13 měsíců. Projekt byl ukončen k 31.12. 2018.

Následně byl od září 2019 zahájem pokračující projekt Archa pro kvalitu II. I tento projekt umožnil financování školního sociálního pedagoga, vzdělávání pedagogů, uskutečnění několika vzdělávacích projektů pro děti a podpůrné návštěvy odborníků ve výuce. Materiálně si škola díky projektu také polepšila a to v oblasti IT. Získali jsme 10 tabletů, které s dětmi ZŠ využíváme ve výuce a velmi se hodily k zapůjčení dětem domů při distanční výuce. Tento projekt byl ukončen k 31.12.2021

Současně ním se už od září 2021 rozběhl projekt ARCHA pro kvalitu III. Ten škole umožní financovat školního asistenta, uskuteční se několik vzdělávacích projektů a zejména získáme pro MŠ opět 10 školních tabletů. Děti z MŠ se tak kromě už déle využívané robotiky budou v rámci projektu učit práci s tablety. Kromě učitelů jim tím budou pomáhat žáci druhého stupně ZŠ.

ARCHA základní škola a mateřská škola

při Církvi československé husitské

Copyright © 2021 ARCHA ZŠ a MŠ při CČSH, Používáme WordPress