Projekt Atletika do škol

Od listopadu 2021 jsme se zapojili do projektu Atletika do škol pořádaný Českým atletickým svazem. Účastní se ho děti I. stupně a MŠ pod vedením proškolené trenérky Jany Burianové. Cílem je umožnit dětem rozvíjet svou pohybovou aktivitu a ukázat, že tělocvik může být i netradiční veselé hraní s použitím různých atletických i neatletických pomůcek. Projekt bude zakončen certifikátem pro školu a získáním atletické sady Jipast.

ARCHA základní škola a mateřská škola

při Církvi československé husitské

Copyright © 2021 ARCHA ZŠ a MŠ při CČSH, Používáme WordPress