Projekt 3D tisku

Spolupráce s PRUSA Research

Využili jsme nabídky polečnosti PRUSA Reseach, která nám zapůjčila 3D tiskárnu PRUSA Mini +.

Podmínkou bezplatného zanechání tiskárny škole je vytvoření, vytištění a zveřejnění 3D předmětu, který bude originální a zároveň použitelný mimo naší školu. 

Projekt je určen pro starší žáky. V první fázi tiskárnu sestaví. Dále navrhnou modely, ze kterých se vyberou ty, které jsou vhodné pro daný účel. Následně žáci model vytisknou a prezentují na webu PRUSA printers.

ARCHA základní škola a mateřská škola

při Církvi československé husitské

Copyright © 2021 ARCHA ZŠ a MŠ při CČSH, Používáme WordPress