Školní projekty

Děti vysázely ke Dni Země les

V naší škole Archa jsme si jako letošní téma celoškolního projektu zvolili les. Děti z celé základní i mateřské školy se postupně seznámily s historií i zákonitostmi lesního společenství. Vše vyvrcholilo v sobotu 19. dubna, kdy žáci společně s rodiči a učiteli vysázeli nové stromky. Věc tím pro děti nekončí, o „svůj“ les se budou starat i nadále a budou mapovat rodící se život v novém ekosystému.

Průběh projektu

Malotřídní organizace výuky činí petroupimskou školu velmi operativní pro organizaci celoškolních projektů. Každé dítě tak má možnost se i přes rozdílný věk podílet na společném úkolu podle svých sil. Učí se tak pracovat v týmu, spoléhat se na sebe navzájem a těšit se ze společného díla. Unikátní ve škole Archa je těsné spojení základní a mateřské školy, kdy děti dělají mnoho aktivit dohromady.

Letošním tématem celoročního projektu se stal les.

Projekt je naplánován na celý školní rok. Zatímco pro malé děti byl připraven především zážitkový program, kdy chodili do lesa poznávat jeho život svými smysly, větší děti si k těmto aktivitám přidaly i kapitoly o historii, významu a fungování celého ekosystému.

Sázení

Aby nezůstalo jen u teorie, škola se dohodla s dobrovolným svazkem obcí Obecní lesy Benešovska, že děti u příležitosti Dne Země vysadí nový les. Stalo se tak v sobotu 19. dubna 2008, kdy téměř 30 dětí ze školky i školy spolu se svými rodiči a učiteli vysázeli 600 nových smrkových sazeniček na pozemku obecního lesa Soběhrdy. Stromky ještě zdaleka nemají vyhráno – část jich možná uschne, ještě cca. 5 až 7 let budou sazeničky bojovat s trávou o své místo na slunci. Dalších 80 až 100 let bude les růst, než dosáhne mýtní doby.

Přínos

Za Obecní lesy Benešovska se brigády zúčastnil jednatel Jan Krejčí. Dětem poutavě vyprávěl co vše je třeba ještě udělat, než ze sazeniček bude dospělý les. Kolik ožínání, ošetření proti okusu a prořezávek bude třeba. Na místě výsadby hrozí hlavně okus od daňků, kterých je vedle srnčí zvěře v okolních lesích nadstav.

Děti se na místě s panem lesníkem Krejčím dohodly, že v tom své sazeničky nenechají samotné a budou jim pomáhat i nadále, hned v červnu přijdou ošlapat trávu a kontrolovat budou les i v budoucnu.

Samy na sobě si tak děti uvědomily cenu manuální práce. Velmi si považovaly i fakt, že přiložily ruku k dílu dohromady se svými rodiči.

 

ARCHA základní škola a mateřská škola

při Církvi československé husitské

Copyright © 2021 ARCHA ZŠ a MŠ při CČSH, Používáme WordPress