DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI

Projekt společnosti Presafe, podporovaný MŠMT ČR

Diskuse byly vesměs hodně zajímavé. Děti nahlížely kriticky i úroveň zpracování jednotlivých filmů. Následně jsme rozebírali situace, ve kterých se může člověk v souvislosti s tématem ocitnout a jak je možné je řešit. Mluvili jsme o tom, že hodně máme v rukou my sami, že na nás záleží, zda si necháme pomoci a zda budeme všímaví k potřebám pomoci druhým. Diskutovali jsme také o tom, kde je naše hranice v povinnosti pomáhat. Každý musí chránit sebe, aby mohl být prospěšný ostatním. Přemýšleli jsme i o tom, jak naše ohrožení působí na rodiče a blízké dospělé. Každý z nás teď ví, kam se může obrátit anonymně pro případnou pomoc a jak to udělat.

ARCHA základní škola a mateřská škola

při Církvi československé husitské

Copyright © 2021 ARCHA ZŠ a MŠ při CČSH, Používáme WordPress