Školní projekty

Archáček

Školní časopis vydávaný dětmi

Další projekty

Projekt 3D tisku

Projekt 3D tisku Spolupráce s PRUSA Research Využili jsme nabídky polečnosti PRUSA Reseach, která nám zapůjčila 3D tiskárnu PRUSA Mini +. Podmínkou bezplatného zanechání tiskárny škole je vytvoření, vytištění a zveřejnění 3D předmětu, který bude originální a zároveň použitelný mimo naší školu.  Projekt je určen pro starší žáky. V první

Dále >>

Zapojení do mezinárodního programu DOFE

Zapojení do mezinárodního programu DofE Novinkou ve školním roce 2021/22 je zapojení Archy do mezinárodního programu DofE – Ceny vévody z Edinbourghu. Program je určen pro děti od 14 let a jeho cílem je rozvíjet v dětech jejich potenciál, sebedůvěru a vytrvalost. Jak to tedy probíhá? S pomocí proškoleného mentora si děti

Dále >>

Projekt Atletika do škol

Projekt Atletika do škol Od listopadu 2021 jsme se zapojili do projektu Atletika do škol pořádaný Českým atletickým svazem. Účastní se ho děti I. stupně a MŠ pod vedením proškolené trenérky Jany Burianové. Cílem je umožnit dětem rozvíjet svou pohybovou aktivitu a ukázat, že tělocvik může být i netradiční veselé

Dále >>

DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI

DESATERO PRO PRIMÁRNÍ PREVENCI Projekt společnosti Presafe, podporovaný MŠMT ČR Diskuse byly vesměs hodně zajímavé. Děti nahlížely kriticky i úroveň zpracování jednotlivých filmů. Následně jsme rozebírali situace, ve kterých se může člověk v souvislosti s tématem ocitnout a jak je možné je řešit. Mluvili jsme o tom, že hodně máme v rukou my

Dále >>

Zapojení do projektu Dějepis +

Zapojení do projektu Dějepis + V letošním školním roce se výuka předmětu Historie v 8. a 9. třídě obohatí o spoluúčast na pilotáži připravované učebnice dějin 20. století, jež vzniká pod křídly badatelů z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR), nakladatelství Fraus a Národního pedagogického institutu při MŠMT. Projekt popularizuje metody badatelské výuky

Dále >>

Projekt EU Archa pro kvalitu I. II. a III.

Projekt EU Archa pro kvalitu I. II. a III. Od dubna 2016 ve škole probíhal první projekt zjednodušeného financování škol Archa pro kvalitu I., který podpořil osobnostně profesní rozvoj pedagogů školy prostřednictvím dalšího vzdělávání. Pomohl škole při společném vzdělávání žáků personálním posílením o dva školní asistenty a sociálního pedagoga na

Dále >>

Projekt EU Dětský klub a příměstské tábory v ARŠE skončil

Projekt EU Dětský klub a příměstské tábory v ARŠE skončil Od července 2018 ve škole probíhal projekt Evropské unie, na podporu zařízení péče o děti na 1. stupni. Projekt přispěl ke slaďování rodinného a profesního života rodičů žáků 1. stupně. V rámci projektu škola získala prostředky na vybavení a personální zajištění školního

Dále >>

Projekt EU Dětský klub a příměstské tábory

Školní projekty Projekt EU Dětský klub a příměstské tábory Od července 2018 ve škole probíhá projekt, na podporu zařízení péče o děti na 1. stupni. Projekt přispívá ke slaďování rodinného a profesního života rodičů žáků 1. stupně. V rámci projektu škola získala prostředky na vybavení a personální zajištění školního dětského klubu

Dále >>

Projekt EU Archa pro kvalitu

Školní projekty Projekt EU Archa pro kvalitu Od dubna 2016 ve škole probíhá projekt Archa pro kvalitu, který podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů školy prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Pomůže škole při společném vzdělávání žáků personálním posílením o dva školní asistenty a sociálního pedagoga na dobu 12 – 13 měsíců.

Dále >>

Projekt Edison – 2018

Školní projekty Projekt Edison – 2018 V týdnu od 28. května jsme po dvou letech znovu hostili skupinu studentů, kteří přijeli v rámci projektu Edison mezinárodní organizace AIESEC. V neděli večer jsme na nádraží v Benešově přivítali 8 studentů ve věku 18 – 22 let z celkem 7 zemí světa

Dále >>

Projekt LIFE for Minurartia – Život pro kuřičku

Školní projekty Projekt LIFE for minurartia – Život pro kuřičku Naše škola se připojila do projekt LIFE for Minurartia – Život pro kuřičku. Tento projekt je realizován s finančním příspěvkem Evropské unie. Jeho cílem je zvýšení populace chráněné, endemické kuřičky hadcové. Náš školní projekt byl zahájen na podzim roku 2017. Na

Dále >>

Špulka – 2017

Školní projekty Špulka – 2017 Jak jistě víte, naše škola je jednou z těch, které mají svůj panel na naučné stezce k rozhledně Špulka. Na jedné straně panelu jsou informace o škole, které se nemění, druhou stranu je možno obměňovat. V letošním školním roce jsme se rozhodli, že původní velmi

Dále >>

Upleť čtverec – 2016

Školní projekty Upleť čtverec – 2016 S nápadem, využít nadšení dětí z pletení a háčkování pro dobrou věc, přišla maminka Lucka Podroužková. Seznámila nás s charitativním projektem „Upleť čtverec“, který nás nadchl. Tento projekt pomáhá sirotkům, opuštěným dětem  a dětem s AIDS v Africe. Lidé po celém světě pletou a

Dále >>

Projekt Edison – 2016

Školní projekty Projekt Edison – 2016 V týdnu  8.-12.2.2016 bude v Arše vše vzhůru nohama. Na návštěvu k nám v rámci projektu EDISON, organizovaném společnosti AIESEC,  zavítá 6 cizinců z různých koutů Země. Přijedou 3 ženy a 3 muži ve věku 19-25 let. Pocházejí z Kolumbie, Indonésie, Ukrajiny, Malajsie, Turecka a Gruzie. Budou nám představovat

Dále >>

Projekt EU peníze školám dospěl k závěru

Školní projekty Projekt EU peníze školám dospěl k závěru Projekt byl na naší škole realizován v období od 1. 6. 2011 do 30. 11. 2013. V rámci projektu absolvovalo pět pedagogů celkem 21 seminářů na téma jak více a lépe využívat moderní techniku při výuce žáků v jednotlivých předmětech. Na

Dále >>

Projekt Extra třída – 2013/2014

Školní projekty Projekt Extra třída Naše škola se zaregistrovala do projektu Extra třída. Protože je povoleno, že může Extra třídu vypracovávat jen 8. a 9. třída a u nás je pouze pět osmáků a jeden deváťák, pořadatelé udělali výjimku a dovolili nám, aby jí vypracovával celý druhý stupeň (deset lidí).

Dále >>

Projekt EU peníze školám vstupuje do druhého roku

Školní projekty Projekt EU peníze školám vstupuje do druhého roku V rámci projektu EU peníze školám zatím absolvovali čtyři pedagogové z naší školy celkem 10 seminářů na téma jak více a lépe využívat moderní techniku při výuce žáků v jednotlivých předmětech. Učitelé vytvořili celkem 5 sad digitálních výukových materiálů, které

Dále >>

Projekt EU peníze školám – 2011

Školní projekty Projekt EU peníze školám Od června 2011 je naše škola zapojena do projektu EU peníze školám. Jedná se o celostátní projekt na podporu modernizace výuky na základních školách. Škole je umožněno vybavení novou výpočetní technikou s moderními interaktivními prvky, vyslání pedagogů na školení, kde se nové technologie naučí

Dále >>

Projekt SEVER školám, školy sobě – 2010

Školní projekty Projekt „SEVER školám, školy sobě“ Od začátku školního roku spolupracuje skupina učitelek naší školy se Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina v rámci projektu SEVER školám, školy sobě – vzdělávání pro udržitelný život na školách. Na období od 1.10.2010 do 31.12.2012 byla uzavřena dohoda, jejímž předmětem je spolupráce při

Dále >>

Co dělá náš les po roce

Školní projekty Co dělá náš les po roce Nové zprávy z Archa lesa: S předškoláky jsme symbolicky po roce vyrazili navštívit naše stromky. Loňská tráva je sice stále převyšuje, ale statečně se drží. Měli jsme příležitost přesvědčit se i o užitečnosti podzimního nátěru – objevili jsme povytažený stromek, který zřejmě

Dále >>

Den Země – 2009

Školní projekty Den Země – Den pro Fairtrade U příležitosti Dne Země a jako součást celoročního projektu „Odkud co pochází, jak co vzniká“ proběhla na škole akce, věnovaná seznámení s problematikou Fair Trade – spravedlivého obchodu, zaručujícího poctivé podmínky pro všechny zúčastněné, zejména pro počáteční pěstitele a výrobce v zemích

Dále >>

Recyklohraní 2

Školní projekty Recyklohraní 2 Přetiskujeme informace o projektu přímo z webu autorů. Třídíme odpady v rámci Recyklohraní Naše škola se zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. Cílem projektu je zvýšit povědomí o

Dále >>

Projekt Recyklohraní – 2008

Školní projekty Projekt Recyklohraní 2008 Od začátku tohoto školního roku se škola i školka přihlásila do projektu ministerstva školství s názvem Recyklohraní. V rámci tohoto projektu máme možnost sbírat a bezplatně odvážet nefunkční baterie a elektrozařízení. Zároveň můžeme průběžně získávat body, za něž si můžeme v „internetovém obchůdku“ zakoupit dle

Dále >>

Co dělá náš les?

Školní projekty Co dělá náš les? V sobotu jsme navštívili náš les. Nebylo nás moc, od školy jsme přejížděli k lesu třemi auty, u lesa nás měli ještě čekat další dvě hlídky. První náročný úkol nastal, když jsme měli přejet louku, která se ztrácela v mlze, les vůbec nevidět. Nakonec

Dále >>

Děti vysázeli ke Dni Země les

Školní projekty Děti vysázely ke Dni Země les V naší škole Archa jsme si jako letošní téma celoškolního projektu zvolili les. Děti z celé základní i mateřské školy se postupně seznámily s historií i zákonitostmi lesního společenství. Vše vyvrcholilo v sobotu 19. dubna, kdy žáci společně s rodiči a učiteli

Dále >>

Benešovsko očima Archy

Školní projekty Benešovsko očima ARCHY Ve školním roce 2006/2007 se škola zapojila do mezinárodního internetového projektu „Krajina za školou“. Formou získávání starých fotografií a jejich porovnáním se současností se děti učily mnoha dovednostem z oblasi komunikace, zpracování dat, práce s ICT aj. Výsledek jejich práce s názvem „Benešovsko očima Archy“

Dále >>

ARCHA základní škola a mateřská škola

při Církvi československé husitské

Copyright © 2021 ARCHA ZŠ a MŠ při CČSH, Používáme WordPress